cuttings nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cuttings nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cuttings giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cuttings.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cuttings

  * kỹ thuật

  mặt cắt

  mùn khoan

  phoi bào

  phoi cắt

  vụn