cuticula nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cuticula nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cuticula giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cuticula.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • cuticula

    the outer body wall of an insect

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).