cryopump nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cryopump nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cryopump giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cryopump.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cryopump

  * kỹ thuật

  bơm lạnh sâu

  điện lạnh:

  bơm cryo

  máy bơm cryo

  điện tử & viễn thông:

  máy bơm lạnh