cruising nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cruising nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cruising giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cruising.

Từ điển Anh Việt

 • cruising

  * tính từ

  đi tuần tra

  đi kiếm khách

  đi tiết kiệm xăng

  * danh từ

  (hàng hải) sự tuần tra

  việc đi kiếm khách (ô tô)