crotalus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crotalus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crotalus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crotalus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • crotalus

    large rattlesnakes; seldom bite unless startled or pursuing prey

    Synonyms: genus Crotalus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).