cross-country nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cross-country nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cross-country giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cross-country.

Từ điển Anh Việt

 • cross-country

  /'krɔs'kʌntri/

  * tính từ & phó từ

  băng đồng, việt dã

  a cross-country race: cuộc chạy băng đồng, cuộc chạy việt dã

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • cross-country

  not following tracks or roads

  they liked to race cross-country

  across the countryside

  the river runs cross-country

  the road runs cross-country