croaky nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

croaky nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm croaky giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của croaky.

Từ điển Anh Việt

 • croaky

  xem croak

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • croaky

  like the sounds of frogs and crows

  a guttural voice

  acres of guttural frogs

  Synonyms: guttural