criteria nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

criteria nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm criteria giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của criteria.

Từ điển Anh Việt

 • criteria

  /krai'tiəriən/

  * danh từ, số nhiều criteria

  tiêu chuẩn

 • criteria

  (Tech) các tiêu chuẩn (số nhiều của criterion)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • criteria

  * kỹ thuật

  chỉ tiêu

  toán & tin:

  các tiêu chuẩn