cremona nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cremona nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cremona giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cremona.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • cremona

    a city in Lombardy on the Po River; noted for the manufacture of fine violins from the 16th to the 18th centuries

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).