creasing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

creasing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm creasing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của creasing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • creasing

  * kỹ thuật

  máy gấp nếp

  máy uốn sóng

  sự cong

  sự gấp mép

  sự uốn

  sự vênh