crawford nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crawford nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crawford giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crawford.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • crawford

    United States neoclassical sculptor (1814-1857)

    Synonyms: Thomas Crawford

    United States film actress (1908-1977)

    Synonyms: Joan Crawford

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).