crapette nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crapette nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crapette giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crapette.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • crapette

    Similar:

    russian bank: solitaire with two players using separate packs

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).