countershaft cone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

countershaft cone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm countershaft cone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của countershaft cone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • countershaft cone

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    bánh côn dẫn động chung