counterproductive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

counterproductive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm counterproductive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của counterproductive.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • counterproductive

    tending to hinder the achievement of a goal

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).