cotterpin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cotterpin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cotterpin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cotterpin.

Từ điển Anh Việt

  • cotterpin

    * danh từ

    đinh chốt