cotilion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cotilion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cotilion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cotilion.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • cotilion

    Similar:

    cotillion: a ball at which young ladies are presented to society

    cotillion: a lively dance originating in France in the 18th century

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).