coronilla varia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coronilla varia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coronilla varia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coronilla varia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • coronilla varia

    Similar:

    axseed: European herb resembling vetch; naturalized in the eastern United States; having umbels of pink-and-white flowers and sharp-angled pods

    Synonyms: crown vetch

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).