corkwood nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

corkwood nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm corkwood giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của corkwood.

Từ điển Anh Việt

 • corkwood

  /'kɔ:kwud/

  * danh từ

  gỗ xốp, gỗ nhẹ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • corkwood

  very small deciduous dioecious tree or shrub of damp habitats in southeastern United States having extremely light wood

  Synonyms: corkwood tree, Leitneria floridana