coproduce nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coproduce nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coproduce giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coproduce.

Từ điển Anh Việt

  • coproduce

    * ngoại động từ

    cùng sản suất với người khác