copaline nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

copaline nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm copaline giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của copaline.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • copaline

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    copalit

    đá nhựa

Từ điển Anh Anh - Wordnet