coonskin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coonskin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coonskin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coonskin.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • coonskin

    Similar:

    coonskin cap: a raccoon cap with the tail hanging down the back

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).