conveyor-belt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conveyor-belt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conveyor-belt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conveyor-belt.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • conveyor-belt

    * kỹ thuật

    băng chuyền

    băng tải