contraindication nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

contraindication nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm contraindication giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của contraindication.

Từ điển Anh Việt

 • contraindication

  * danh từ

  (y học) sự phản chỉ định; việc cấm dùng (thuốc)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • contraindication

  * kỹ thuật

  y học:

  chống chỉ định

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • contraindication

  (medicine) a reason that makes it inadvisable to prescribe a particular drug or employ a particular procedure or treatment

  Antonyms: indication