conniver nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conniver nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conniver giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conniver.

Từ điển Anh Việt

  • conniver

    xem connive