confrere nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

confrere nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm confrere giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của confrere.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • confrere

  Similar:

  colleague: a person who is member of one's class or profession

  the surgeon consulted his colleagues

  he sent e-mail to his fellow hackers

  Synonyms: fellow

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).