conformational nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conformational nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conformational giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conformational.

Từ điển Anh Việt

  • conformational

    xem conformation