conchoid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conchoid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conchoid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conchoid.

Từ điển Anh Việt

  • conchoid

    /'kɔɳkɔid/

    * danh từ

    (toán học) concoit

  • conchoid

    controit (đồ thị của (x-a) (x +y ) = b x )