computor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

computor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm computor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của computor.

Từ điển Anh Việt

  • computor

    máy tính