compaq nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

compaq nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm compaq giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của compaq.

Từ điển Anh Việt

  • compaq

    hãng máy tính của Mỹ