collinsia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

collinsia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm collinsia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của collinsia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • collinsia

    genus of hardy annual herbs of western United States

    Synonyms: genus Collinsia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).