cogo nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cogo nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cogo giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cogo.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cogo

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    COGO