coaction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coaction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coaction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coaction.

Từ điển Anh Việt

 • coaction

  * danh từ

  hành động phối hợp

  tác động tương hợp, tương hỗ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • coaction

  Similar:

  collaboration: act of working jointly

  they worked either in collaboration or independently