clusia insignis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clusia insignis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clusia insignis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clusia insignis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • clusia insignis

    Similar:

    waxflower: epiphytic clusia of British Guiana

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).