clitoria nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clitoria nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clitoria giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clitoria.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • clitoria

    genus of tropical shrubs or vines having pinnate leaves and large axillary flowers

    Synonyms: genus Clitoria

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).