clip, compression nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clip, compression nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clip, compression giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clip, compression.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • clip, compression

    * kỹ thuật

    ngàm chống xô

    thiết bị phòng xô