clientele nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clientele nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clientele giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clientele.

Từ điển Anh Việt

 • clientele

  * danh từ

  một nhóm khách hàng

  an Asian clientele

  một nhóm khách hàng châu á

  những khách quen, thân chủ của một nhà hát hoặc nhà hàng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • clientele

  * kinh tế

  khách hàng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • clientele

  customers collectively

  they have an upper class clientele

  Synonyms: patronage, business