clerestory nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clerestory nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clerestory giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clerestory.

Từ điển Anh Việt

 • clerestory

  * danh từ

  khoảng tường có một hàng cửa sổ dọc theo

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • clerestory

  * kỹ thuật

  nóc vòm

  xây dựng:

  cưa mái

  cửa sáng nóc nhà

  cưa trời

  giao thông & vận tải:

  cửa sổ nóc vòm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • clerestory

  part of an interior wall rising above the adjacent roof with windows admitting light

  Synonyms: clearstory