cleistes nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cleistes nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cleistes giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cleistes.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • cleistes

    terrestrial orchids of North and South America having slender fibrous roots; allied to genus Pogonia

    Synonyms: genus Cleistes

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).