clamping nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clamping nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clamping giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clamping.

Từ điển Anh Việt

 • clamping

  (Tech) khóa, kẹp (d)

 • clamping

  sự giữ cố định

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • clamping

  * kỹ thuật

  giữ chặt

  kẹp chặt

  mạch ghim

  sự cặp

  sự điều chỉnh

  sự ghim

  sự giữ

  sự giữ chặt

  sự kẹp

  sự móc

  sự siết

  điện lạnh:

  sự ghim (dạng sóng)

  toán & tin:

  sự giữ cố định