cirsium flodmanii nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cirsium flodmanii nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cirsium flodmanii giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cirsium flodmanii.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • cirsium flodmanii

    Similar:

    woolly thistle: thistle of western North America having white woolly leaves

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).