choke-full nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

choke-full nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm choke-full giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của choke-full.

Từ điển Anh Việt

  • choke-full

    /'tʃoukful/

    * tính từ

    đầy chật, chật như nêm

    tắc nghẹt

Từ điển Anh Anh - Wordnet