chloe anthony wofford nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chloe anthony wofford nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chloe anthony wofford giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chloe anthony wofford.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • chloe anthony wofford

    Similar:

    morrison: United States writer whose novels describe the lives of African-Americans (born in 1931)

    Synonyms: Toni Morrison

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).