chihuahuan desert nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chihuahuan desert nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chihuahuan desert giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chihuahuan desert.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • chihuahuan desert

    a desert in western Texas, New Mexico, Arizona, and northern Mexico

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).