chiasmic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chiasmic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chiasmic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chiasmic.

Từ điển Anh Việt

  • chiasmic

    xem chiasma

Từ điển Anh Anh - Wordnet