chaser nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chaser nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chaser giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chaser.

Từ điển Anh Việt

 • chaser

  /'tʃeisə/

  * danh từ

  người đuổi theo, người đánh đuổi

  người đi săn

  (hàng hải) tàu khu trục

  (hàng hải) súng đại bác ở mũi (đuôi) tàu

  (thông tục) ly rượu uống sau khi dùng cà phê; ly nước uống sau khi dùng rượu mạnh

  * danh từ

  người chạm, người trổ, người khắc

  bàn ren, dao ren

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • chaser

  a drink to follow immediately after another drink

  Similar:

  pursuer: a person who is pursuing and trying to overtake or capture

  always before he had been able to outwit his pursuers