chagall nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chagall nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chagall giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chagall.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • chagall

    French painter (born in Russia) noted for his imagery and brilliant colors (1887-1985)

    Synonyms: Marc Chagall

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).