centrolobium robustum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

centrolobium robustum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm centrolobium robustum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của centrolobium robustum.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • centrolobium robustum

    Similar:

    arariba: Brazilian tree with handsomely marked wood

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).