centring nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

centring nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm centring giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của centring.

Từ điển Anh Việt

 • centring

  * danh từ

  sự định tâm, khoan tâm

 • centring

  đưa tâm về // sự định tâm

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • centring

  * kinh tế

  sự tập trung vào

  * kỹ thuật

  sự chỉnh tâm

  sự định tâm

  sự khoan tâm

  toán & tin:

  đưa tâm về