centaurium calycosum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

centaurium calycosum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm centaurium calycosum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của centaurium calycosum.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • centaurium calycosum

    Similar:

    rosita: erect plant with small clusters of pink trumpet-shaped flowers of southwestern United States

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).