cebuano nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cebuano nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cebuano giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cebuano.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • cebuano

    Similar:

    cebuan: language of the people of Cebu in the Philippines; its lexicon contributes to the official language of the Philippines

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).